mandag 28. september 2015

sort of an update !

Når eg lovar meir enn kva eg kan halde # den kjensla
Eg beklagar på det djupaste for å ikkje vere flinkare å oppdatere bloggen meir jamnleg . For du som sit og lengtar etter ei oppdatering her er ei samling av bilete som viser kva vi har gjort så langt !When I promise more than I can keep ! # that feeling !

I am so sorry for not updating this blog as frequently as I should. For you that sits and ackes for updates here is a gathering of photos of what we have done so far ! Frå blikjentkveld/spelekveld

 Bibelstudie i Hønsehuset!
( biblestudy in "Hønsehuset"!
Bibelens relevans og truverd me Anders Aschim
The Bible  relevance and credibility

Misjon- kva er greia ? 
what's the thing with mission? 

Å for dykk som fekk lyst å bli med på eit møte så skal vi ha neste møte på Torsdag på bedehuset

and for those of you wanting to come next meeting we will meet at Bedehuset on Thursdag 19:00

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar