søndag 13. desember 2015

GOD JUL / Happy x-mas

Ei julehelsing
The English version are under the norwegian version .. 

Dette semesteret har bloggaren frå Voks feila skikkelig i å halde sida oppdatert med ting som har skjedd på Voks-møta , Sanninga er at tida har teke rakettstøvlane på og gått på eit sekund .

uansett , eg beklagar på det sterkaste at eg / vi har vore dårlege på å oppdatere bloggen, og håpar på at etter jul at blogginga kjem oftare og med meir innhald enn dei blogginnlegga som har vore no i haustsemesteret.

Likevel så har eg lyst å dele noko med dykk som eg tenkjer er greit å tenkje på no i jula.

Eit lite mirakel ved navn Jesus kom til eit lite land i ein stall for å bli vår Frelsar.

Det er lett og gløyme midt i julekaoset med shopping i kvar butikk og finne ut kva gåve ein bør kjøpe , kven bør eg kjøpe gave til , bør eg ha nokon ekstra i tilfelle nokon andre har kjøpt til meg og det hadde ikkje eg tenkt på ?


Den store grunnen til at vi har VOKS møte er å få bli kjent med Jesus , og det er også viktig å huske midt i ei superstressa tid med eksamen , innleveringer , julehandel , fest, basar , heimreise , heimlengsel og andre ting ..

Uansett så ville eg berre seie at eg/ vi håpar alle dykk som les bloggen her , fyller oss , er med på møter, er nyfikne på oss , Uansett kva forhold du har til oss , håper DU får ei fredeleg og velsigna jul og at vi sjåast etter jul

- Bloggskrivaren dykkar ...

A christmas greeting

this blog-writer has failed big-time in keeping you updated with the things that have happend throughout this VOKS-semester. The truth is that the time has flown by with the speed of light .. 

Anyways, I am deeply sorry for the lack of updates her on this blog , and my biggest hopes are after christmas the updates will be more and longer than the post  from this semester . 

Still , I want to share somethings that are okay to think about now in this soon to be christmas-times 

A small miracle by the name Jesus was born in a manger in a small country to become our saviour . 

That is quite easy to forget now in a period full of exams , christmas-chaos , parties, holidays .home-journeys. 


The biggest reason for us to have VOKS is actually to get to know Jesus . 

Anyways I would like to say that I/ we hope tha all of you that have read this blog , follow us , joins the meeting , are curious , no matter how you relate to us , I/we hope you have a blessed and peaceful Christmas and that we will meet after x-mas 

- Your blogwriter ...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar