fredag 12. september 2014

Voks dypare, meg, Gud og kvarandre!Fredag 19 september til søndag 21 september vil årets mest episke helg utspille seg på Fjellseter Ungdomssenter. Det blir ei helg med mykje moro, gode andakter og ikkje minst mange nye fjes å verte kjend med.

Prisen for heile helga blir KUN 300,- for medlemmar og 450,- for ikkjemedlemmar. Men her kan du gjere årets deal. Det koster nemleg kun 100,- å bli medlem, og tenk for eit fantastisk arbeid du støttar. Medlem kan du bli ved å trykkje --> HER <--
Hugs berre å melde inn Studentlaget i Volda som ditt lag.
Ta med kontantar for å betale helga.

For å melde deg på helga kan du berre trykkje --> HER <--
Ta med eit brød og eit pålegg. Og hugs 30 kr til sjåføren kvar vei. Altså 60 kr viss du sit på fram og tilbake.

Oppmøte nedenfor Kaarstad kl 16.00, avreise ca. 16.30

I løpet av helga vil me også prøve å ha litt opplegg rundt strengsfinder, som er ein test der ein kan finne sine styrker.
Viss du vil ta testen men ikkje vil vere med på sjølve helga kan du ta kontakt med Janne Renate på 48287698


English

Friday, September 19 to Sunday, September 21, this year's most epic weekend unfold at Fjellseter Youth Center. It will be a weekend with plenty of fun, great devotions and not least many new faces to get to know.

The price for the whole weekend are ONLY 300,- for members and 450,- for non members. But here you can make this year's greatest deal. It only costs 100, - to join, and think for a wonderful organization you support. Members can join by pressing --> HERE <--

Bring cash for the weekend.

Remember only to enroll Student in Volda as your organization.

To register for the weekend, press --> HERE <--

Bring a bread and a topping of your choice. And remember 30,- to the driver each way. Thus 60,- if you ride both ways.

Attendance below Kaarstad at 16.00, leaving approximately at 16.30


We also wish for all those who are going to join the weekend to take a Strengthsfinder test. If you´re not going to attend the weekend but still want to take the test you can contact Janne Renate at 48287698

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar